Striekackove filtre 2

Striekačkové filtre Frisenette

Model: Striekačkové filtre
Katalógové číslo:
Výrobca: Frisenette
Laboratórna technika Frisenette

Špecifikácia na stránke výrobcu

Popis produktu

Striekačkové filtre Frisenette sú určené na spoľahlivé odstránenie častíc a mikroorganizmov z kvapalín, vzduchu a plynov. Typickými aplikáciami je rýchla a účinná filtrácia vzoriek pre chromatografické analýzy (HPLC, IC), sterilná filtrácia biologických roztokov ako aj filtrácia iných typov vzoriek s objemom do 120 ml. Vstupné napojenie je Female Luer-Lok a výstupné napojenie Male Luer slip. Maximálna pracovná teplota je 50°C. Striekačkové filtre Frisenette sú dostupné s viacerými typmi hydrofilných alebo hydrofóbnych membrán (CA - acetátcelulóza, GF - sklovláknité filtre, NY - nylón, PES - polyétersulfón, PP - polypropylén, PVDF - polyvinylidénfluorid, PTFE - polytetrafluóretylén, RC - regenerovaná celulóza) s veľkosťou pórov 0.22 µm, 0.45µm, 0.7µm, 1.0 µm. V závislosti od objemu filtrovanej kvapaliny máte možnosť výberu filtra s priemerom 13mm, 17mm, 25mm a 30mm.

Technické špecifikácie

MCE Membrána

CHARAKTERISTIKA: membrána zo zmesi esterov celulózy (nitrátcelulóza a acetátcelulóza), jedna z najrozšírenejších filtračných membrán, má vynikajúce filtračné vlastnosti.
POUŽITIE: sterilná filtrácia vodných roztokov, analýza vzduchu, purifikácia vodných roztokov, široké využitie v mikrobiológii

CA Membrána

CHARAKTERISTIKA: acetát-celulózová membrána má najnižšiu väzbovosť proteínov
POUŽITIE: filtrácia vodných roztokov, roztokov s obsahom alkoholu a roztokov s obsahom proteínov

RC Membrána

CHARAKTERISTIKA: chemicky odolná hydrofilná membrána z regenerovanej celulózy
POUŽITIE: filtrácia mobilných fáz pre HPLC

NY Membrána

CHARAKTERISTIKA: prirodzene hydrofilná a mechanicky odolná nylónová membrána, vyššia väzbovosť proteínov
POUŽITIE: filtrácia vodných, bežných rozpúšťadiel (HPLC) a chemicky neagresívnych roztokov, filtrácia HPLC vzoriek

PES Membrána

CHARAKTERISTIKA: polyétersulfónová membrána je prirodzene hydrofilná a má najväčšiu porozitu, tento typ membrán je asymetrický, póry sú väčšie na strane nasávania, čo umožňuje vysokú priepustnosť, nízka väzbovosť proteínov
POUŽITIE: ideálna pre filtráciu vodných roztokov a pufrov, sterilná filtrácia médií pre tkanivové kultúry, pre iónovú chromatografiu a široké spektrum ďalších aplikácií

PVDF M Membrána

CHARAKTERISTIKA: hydrofilná polyvinylidénfluorid membrána, nízka väzbovosť proteínov, široká chemická odolnosť
POUŽITIE: filtrácia mobilných fáz pre HPLC, filtrácia roztokov s obsahom proteínov, bežné filtrácie rozpúšťadiel

PVDF Membrána

CHARAKTERISTIKA: polyvinylidénfluorid membrána je mierne hydrofóbna a chemicky odolná voči kyselinám a pre široké spektrum rozpúšťadiel
POUŽITIE: filtrácia HPLC vzoriek

Hydrofóbna PTFE Membrána

CHARAKTERISTIKA: polytetrafluoroetylén membrána je prirodzene hydrofóbna, má vysokú chemickú odolnosť voči širokému spektru rozpúšťadiel a voči silným kyselinám a zásadám
POUŽITIE: nevodné roztoky, silné kyseliny a zásady, plyny

Hydrofilná PTFE Membrána

CHARAKTERISTIKA: hydrofilná polytetrafluoroetylén membrána s vysokou chemickou odolnosťou podobne ako hydrofóbna PTFE membrána (rozpúšťadlá, kyseliny, zásady)
POUŽITIE: veľmi univerzálne, vodné a organické roztoky

PC Membrána

CHARAKTERISTIKA: transparentné veľmi tenké membránové filtre s hladkým povrchom z polykarbonátu
POUŽITIE: SEM analýzy (Scanning electron microscopy), AOX analýzy (Adsorbable Organic Halogens), monitoring vzduchu, gravimetrické analýzy, monitoring azbestu

GF Membrána

CHARAKTERISTIKA: membrána zo sklenených mikrovlákien
POUŽITIE: finálna filtrácia vzoriek s väčším počtom častíc alebo ako predfilter

PP Membrána

CHARAKTERISTIKA: hydrofilná polypropylénová membrána s vysokou chemickou odolnosťou voči rozpúšťadlám a nízkou väzbovosťou proteínov
POUŽITIE: ideálna pre prípravu vzoriek na iónovú chromatografiu

Nesterilné SF

 

13NY022-100 striekačkové filtre Q-Max® RR NY, nesterilné, membrána: hydrofilný NY, mŕtvy objem: 10µl, filtračná plocha: 0.92 cm2, maximálny pracovný tlak: 6 bar, materiál filtra: polypropylén, veľkosť pórov: 0.22µm, priemer: 13mm, farba: purpurová, objem vzorky: <10ml, balenie: 100ks
13NY022-500 striekačkové filtre Q-Max® RR NY, nesterilné, membrána: hydrofilný NY, mŕtvy objem: 10µl, filtračná plocha: 0.92 cm2, maximálny pracovný tlak: 6 bar, materiál filtra: polypropylén, veľkosť pórov: 0.22µm, priemer: 13mm, farba: purpurová, objem vzorky: <10ml, balenie: 500ks
13NY045-100 striekačkové filtre Q-Max® RR NY, nesterilné, membrána: hydrofilný NY, mŕtvy objem: 10µl, filtračná plocha: 0.92 cm2, maximálny pracovný tlak: 6 bar, materiál filtra: polypropylén, veľkosť pórov: 0.45µm, priemer: 13mm, farba: purpurová, objem vzorky: <10ml, balenie: 100ks
13NY045-500 striekačkové filtre Q-Max® RR NY, nesterilné, membrána: hydrofilný NY, mŕtvy objem: 10µl, filtračná plocha: 0.92 cm2, maximálny pracovný tlak: 6 bar, materiál filtra: polypropylén, veľkosť pórov: 0.45µm, priemer: 13mm, farba: purpurová, objem vzorky: <10ml, balenie: 500ks
25NY022-100 striekačkové filtre Q-Max® RR NY, nesterilné, membrána: hydrofilný NY, mŕtvy objem: 30µl, filtračná plocha: 2.98 cm2, maximálny pracovný tlak: 6 bar, materiál filtra: polypropylén, veľkosť pórov: 0.22µm, priemer: 25mm, farba: purpurová, objem vzorky: <50ml, balenie: 100ks
25NY022-500 striekačkové filtre Q-Max® RR NY, nesterilné, membrána: hydrofilný NY, mŕtvy objem: 30µl, filtračná plocha: 2.98 cm2, maximálny pracovný tlak: 6 bar, materiál filtra: polypropylén, veľkosť pórov: 0.22µm, priemer: 25mm, farba: purpurová, objem vzorky: <50ml, balenie: 500ks
25NY045-100 striekačkové filtre Q-Max® RR NY, nesterilné, membrána: hydrofilný NY, mŕtvy objem: 30µl, filtračná plocha: 2.98 cm2, maximálny pracovný tlak: 6 bar, materiál filtra: polypropylén, veľkosť pórov: 0.45µm, priemer: 25mm, farba: purpurová, objem vzorky: <50ml, balenie: 100ks
25NY045-500 striekačkové filtre Q-Max® RR NY, nesterilné, membrána: hydrofilný NY, mŕtvy objem: 30µl, filtračná plocha: 2.98 cm2, maximálny pracovný tlak: 6 bar, materiál filtra: polypropylén, veľkosť pórov: 0.45µm, priemer: 25mm, farba: purpurová, objem vzorky: <50ml, balenie: 500ks
13CA022-100 striekačkové filtre Q-Max® RR CA, nesterilné, membrána: CA, mŕtvy objem: 10µl, filtračná plocha: 0.92 cm2, maximálny pracovný tlak: 6 bar, materiál filtra: polypropylén, veľkosť pórov: 0.22µm, priemer: 13mm, farba: modrá, objem vzorky: <10ml, balenie: 100ks
13CA022-500 striekačkové filtre Q-Max® RR CA, nesterilné, membrána: CA, mŕtvy objem: 10µl, filtračná plocha: 0.92 cm2, maximálny pracovný tlak: 6 bar, materiál filtra: polypropylén, veľkosť pórov: 0.22µm, priemer: 13mm, farba: modrá, objem vzorky: <10ml, balenie: 500ks
13CA045-100 striekačkové filtre Q-Max® RR CA, nesterilné, membrána: CA, mŕtvy objem: 10µl, filtračná plocha: 0.92 cm2, maximálny pracovný tlak: 6 bar, materiál filtra: polypropylén, veľkosť pórov: 0.45µm, priemer: 13mm, farba: modrá, objem vzorky: <10ml, balenie: 100ks
13CA045-500 striekačkové filtre Q-Max® RR CA, nesterilné, membrána: CA, mŕtvy objem: 10µl, filtračná plocha: 0.92 cm2, maximálny pracovný tlak: 6 bar, materiál filtra: polypropylén, veľkosť pórov: 0.45µm, priemer: 13mm, farba: modrá, objem vzorky: <10ml, balenie: 500ks
25CA022-100 striekačkové filtre Q-Max® RR CA, nesterilné, membrána: CA, mŕtvy objem: 30µl, filtračná plocha: 2.98 cm2, maximálny pracovný tlak: 6 bar, materiál filtra: polypropylén, veľkosť pórov: 0.22µm, priemer: 25mm, farba: modrá, objem vzorky: <50ml, balenie: 100ks
25CA022-500 striekačkové filtre Q-Max® RR CA, nesterilné, membrána: CA, mŕtvy objem: 30µl, filtračná plocha: 2.98 cm2, maximálny pracovný tlak: 6 bar, materiál filtra: polypropylén, veľkosť pórov: 0.22µm, priemer: 25mm, farba: modrá, objem vzorky: <50ml, balenie: 500ks
25CA045-100 striekačkové filtre Q-Max® RR CA, nesterilné, membrána: CA, mŕtvy objem: 30µl, filtračná plocha: 2.98 cm2, maximálny pracovný tlak: 6 bar, materiál filtra: polypropylén, veľkosť pórov: 0.45µm, priemer: 25mm, farba: modrá, objem vzorky: <50ml, balenie: 100ks
25CA045-500 striekačkové filtre Q-Max® RR CA, nesterilné, membrána: CA, mŕtvy objem: 30µl, filtračná plocha: 2.98 cm2, maximálny pracovný tlak: 6 bar, materiál filtra: polypropylén, veľkosť pórov: 0.45µm, priemer: 25mm, farba: modrá, objem vzorky: <50ml, balenie: 500ks
13PE022-100 striekačkové filtre Q-Max® RR PES, nesterilné, membrána: hydrofilný PES, mŕtvy objem: 10µl, filtračná plocha: 0.92 cm2, maximálny pracovný tlak: 6 bar, materiál filtra: polypropylén, veľkosť pórov: 0.22µm, priemer: 13mm, farba: zelená, objem vzorky: <10ml, balenie: 100ks
13PE022-500 striekačkové filtre Q-Max® RR PES, nesterilné, membrána: hydrofilný PES, mŕtvy objem: 10µl, filtračná plocha: 0.92 cm2, maximálny pracovný tlak: 6 bar, materiál filtra: polypropylén, veľkosť pórov: 0.22µm, priemer: 13mm, farba: zelená, objem vzorky: <10ml, balenie: 500ks
13PE045-100 striekačkové filtre Q-Max® RR PES, nesterilné, membrána: hydrofilný PES, mŕtvy objem: 10µl, filtračná plocha: 0.92 cm2, maximálny pracovný tlak: 6 bar, materiál filtra: polypropylén, veľkosť pórov: 0.45µm, priemer: 13mm, farba: zelená, objem vzorky: <10ml, balenie: 100ks
13PE045-500 striekačkové filtre Q-Max® RR PES, nesterilné, membrána: hydrofilný PES, mŕtvy objem: 10µl, filtračná plocha: 0.92 cm2, maximálny pracovný tlak: 6 bar, materiál filtra: polypropylén, veľkosť pórov: 0.45µm, priemer: 13mm, farba: zelená, objem vzorky: <10ml, balenie: 500ks
25PE022-100 striekačkové filtre Q-Max® RR PES, nesterilné, membrána: hydrofilný PES, mŕtvy objem: 30µl, filtračná plocha: 2.98 cm2, maximálny pracovný tlak: 6 bar, materiál filtra: polypropylén, veľkosť pórov: 0.22µm, priemer: 25mm, farba: zelená, objem vzorky: <50ml, balenie: 100ks
25PE022-500 striekačkové filtre Q-Max® RR PES, nesterilné, membrána: hydrofilný PES mŕtvy objem: 30µl, filtračná plocha: 2.98 cm2, maximálny pracovný tlak: 6 bar, materiál filtra: polypropylén, veľkosť pórov: 0.22µm, priemer: 25mm, farba: zelená, objem vzorky: <50ml, balenie: 500ks
25PE045-100 striekačkové filtre Q-Max® RR PES, nesterilné, membrána: hydrofilný PES, mŕtvy objem: 30µl, filtračná plocha: 2.98 cm2, maximálny pracovný tlak: 6 bar, materiál filtra: polypropylén, veľkosť pórov: 0.45µm, priemer: 25mm, farba: zelená, objem vzorky: <50ml, balenie: 100ks
25PE045-500 striekačkové filtre Q-Max® RR PES, nesterilné, membrána: hydrofilný PES, mŕtvy objem: 30µl, filtračná plocha: 2.98 cm2, maximálny pracovný tlak: 6 bar, materiál filtra: polypropylén, veľkosť pórov: 0.45µm, priemer: 25mm, farba: zelená, objem vzorky: <50ml, balenie: 500ks
13PV022-100 striekačkové filtre Q-Max® RR PVDF, nesterilné, membrána: hydrofóbny PVDF, mŕtvy objem: 10µl, filtračná plocha: 0.92 cm2, maximálny pracovný tlak: 6 bar, materiál filtra: polypropylén, veľkosť pórov: 0.22µm, priemer: 13mm, farba: žltá, objem vzorky: <10ml, balenie: 100ks
13PV022-500 striekačkové filtre Q-Max® RR PVDF, nesterilné, membrána: hydrofóbny PVDF, mŕtvy objem: 10µl, filtračná plocha: 0.92 cm2, maximálny pracovný tlak: 6 bar, materiál filtra: polypropylén, veľkosť pórov: 0.22µm, priemer: 13mm, farba: žltá, objem vzorky: <10ml, balenie: 500ks
13PV045-100 striekačkové filtre Q-Max® RR PVDF, nesterilné, membrána: hydrofóbny PVDF, mŕtvy objem: 10µl, filtračná plocha: 0.92 cm2, maximálny pracovný tlak: 6 bar, materiál filtra: polypropylén, veľkosť pórov: 0.45µm, priemer: 13mm, farba: žltá, objem vzorky: <10ml, balenie: 100ks
13PV045-500 striekačkové filtre Q-Max® RR PVDF, nesterilné, membrána: hydrofóbny PVDF, mŕtvy objem: 10µl, filtračná plocha: 0.92 cm2, maximálny pracovný tlak: 6 bar, materiál filtra: polypropylén, veľkosť pórov: 0.45µm, priemer: 13mm, farba: žltá, objem vzorky: <10ml, balenie: 500ks
17PV020-100 striekačkové filtre Q-Max® NN PVDF, nesterilné, membrána: PVDF, mŕtvy objem: 29µl, filtračná plocha: 1.4 cm2, maximálny pracovný tlak: 7.9 bar, materiál filtra: polypropylén, veľkosť pórov: 0.20µm, priemer: 17mm, farebné kódovanie: nie, objem vzorky: <12ml, balenie: 100ks
17PV020-1000 striekačkové filtre Q-Max® NN PVDF, nesterilné, membrána: PVDF, mŕtvy objem: 29µl, filtračná plocha: 1.4 cm2, maximálny pracovný tlak: 7.9 bar, materiál filtra: polypropylén, veľkosť pórov: 0.20µm, priemer: 17mm, farebné kódovanie: nie, objem vzorky: <12ml, balenie: 1000ks
17PV045-100 striekačkové filtre Q-Max® NN PVDF, nesterilné, membrána: PVDF, mŕtvy objem: 29µl, filtračná plocha: 1.4 cm2, maximálny pracovný tlak: 7.9 bar, materiál filtra: polypropylén, veľkosť pórov: 0.45µm, priemer: 17mm, farebné kódovanie: nie, objem vzorky: <12ml, balenie: 100ks
17PV045-1000 striekačkové filtre Q-Max® NN PVDF, nesterilné, membrána: PVDF, mŕtvy objem: 29µl, filtračná plocha: 1.4 cm2, maximálny pracovný tlak: 7.9 bar, materiál filtra: polypropylén, veľkosť pórov: 0.45µm, priemer: 17mm, farebné kódovanie: nie, objem vzorky: <12ml, balenie: 1000ks
25PV022-100 striekačkové filtre Q-Max® RR PVDF, nesterilné, membrána: hydrofóbny PVDF, mŕtvy objem: 30µl, filtračná plocha: 2.98 cm2, maximálny pracovný tlak: 6 bar, materiál filtra: polypropylén, veľkosť pórov: 0.22µm, priemer: 25mm, farba: žltá, objem vzorky: <50ml, balenie: 100ks
25PV022-500 striekačkové filtre Q-Max® RR PVDF, nesterilné, membrána: hydrofóbny PVDF, mŕtvy objem: 30µl, filtračná plocha: 2.98 cm2, maximálny pracovný tlak: 6 bar, materiál filtra: polypropylén, veľkosť pórov: 0.22µm, priemer: 25mm, farba: žltá, objem vzorky: <50ml, balenie: 500ks
25PV045-100 striekačkové filtre Q-Max® RR PVDF, nesterilné, membrána: hydrofóbny PVDF, mŕtvy objem: 30µl, filtračná plocha: 2.98 cm2, maximálny pracovný tlak: 6 bar, materiál filtra: polypropylén, veľkosť pórov: 0.45µm, priemer: 25mm, farba: žltá, objem vzorky: <50ml, balenie: 100ks
25PV045-500 striekačkové filtre Q-Max® RR PVDF, nesterilné, membrána: hydrofóbny PVDF, mŕtvy objem: 30µl, filtračná plocha: 2.98 cm2, maximálny pracovný tlak: 6 bar, materiál filtra: polypropylén, veľkosť pórov: 0.45µm, priemer: 25mm, farba: žltá, objem vzorky: <50ml, balenie: 500ks
30PV020-100 striekačkové filtre Q-Max® NN PVDF, nesterilné, membrána: PVDF, mŕtvy objem: 137µl, filtračná plocha: 4.8 cm2, maximálny pracovný tlak: 5.8 bar, materiál filtra: polypropylén, veľkosť pórov: 0.20µm, priemer: 30mm, farebné kódovanie: nie, objem vzorky: <120ml, balenie: 100ks
30PV020-1000 striekačkové filtre Q-Max® NN PVDF, nesterilné, membrána: PVDF, mŕtvy objem: 137µl, filtračná plocha: 4.8 cm2, maximálny pracovný tlak: 5.8 bar, materiál filtra: polypropylén, veľkosť pórov: 0.20µm, priemer: 30mm, farebné kódovanie: nie, objem vzorky: <120ml, balenie: 1000ks
30PV045-100 striekačkové filtre Q-Max® NN PVDF, nesterilné, membrána: PVDF, mŕtvy objem: 137µl, filtračná plocha: 4.8 cm2, maximálny pracovný tlak: 5.8 bar, materiál filtra: polypropylén, veľkosť pórov: 0.45µm, priemer: 30mm, farebné kódovanie: nie, objem vzorky: <120ml, balenie: 100ks
30PV045-1000 striekačkové filtre Q-Max® NN PVDF, nesterilné, membrána: PVDF, mŕtvy objem: 137µl, filtračná plocha: 4.8 cm2, maximálny pracovný tlak: 5.8 bar, materiál filtra: polypropylén, veľkosť pórov: 0.45µm, priemer: 30mm, farebné kódovanie: nie, objem vzorky: <120ml, balenie: 1000ks
13GF022-100 striekačkové filtre Q-Max® RR GF, nesterilné, membrána: GF, mŕtvy objem: 10µl, filtračná plocha: 0.92 cm2, maximálny pracovný tlak: 6 bar, materiál filtra: polypropylén, veľkosť pórov: 0.7µm, priemer: 13mm, farba: oranžová, objem vzorky: <10ml, balenie: 100ks
13GF022-500 striekačkové filtre Q-Max® RR GF, nesterilné, membrána: GF, mŕtvy objem: 10µl, filtračná plocha: 0.92 cm2, maximálny pracovný tlak: 6 bar, materiál filtra: polypropylén, veľkosť pórov: 0.7µm, priemer: 13mm, farba: oranžová, objem vzorky: <10ml, balenie: 500ks
13GF045-100 striekačkové filtre Q-Max® RR GF, nesterilné, membrána: GF, mŕtvy objem: 10µl, filtračná plocha: 0.92 cm2, maximálny pracovný tlak: 6 bar, materiál filtra: polypropylén, veľkosť pórov: 1.0µm, priemer: 13mm, farba: oranžová, objem vzorky: <10ml, balenie: 100ks
13GF045-500 striekačkové filtre Q-Max® RR GF, nesterilné, membrána: GF, mŕtvy objem: 10µl, filtračná plocha: 0.92 cm2, maximálny pracovný tlak: 6 bar, materiál filtra: polypropylén, veľkosť pórov: 1.0µm, priemer: 13mm, farba: oranžová, objem vzorky: <10ml, balenie: 500ks
25GF022-100 striekačkové filtre Q-Max® RR GF, nesterilné, membrána: GF, mŕtvy objem: 30µl, filtračná plocha: 2.98 cm2, maximálny pracovný tlak: 6 bar, materiál filtra: polypropylén, veľkosť pórov: 0.7µm, priemer: 25mm, farba: oranžová, objem vzorky: <50ml, balenie: 100ks
25GF022-500 striekačkové filtre Q-Max® RR GF, nesterilné, membrána: GF, mŕtvy objem: 30µl, filtračná plocha: 2.98 cm2, maximálny pracovný tlak: 6 bar, materiál filtra: polypropylén, veľkosť pórov: 0.7µm, priemer: 25mm, farba: oranžová, objem vzorky: <50ml, balenie: 500ks
25GF045-100 striekačkové filtre Q-Max® RR GF, nesterilné, membrána: GF, mŕtvy objem: 30µl, filtračná plocha: 2.98 cm2, maximálny pracovný tlak: 6 bar, materiál filtra: polypropylén, veľkosť pórov: 1.0µm, priemer: 25mm, farba: oranžová, objem vzorky: <50ml, balenie: 100ks
25GF045-500 striekačkové filtre Q-Max® RR GF, nesterilné, membrána: GF, mŕtvy objem: 30µl, filtračná plocha: 2.98 cm2, maximálny pracovný tlak: 6 bar, materiál filtra: polypropylén, veľkosť pórov: 1.0µm, priemer: 25mm, farba: oranžová, objem vzorky: <50ml, balenie: 500ks
13PT022-100 striekačkové filtre Q-Max® RR PTFE, nesterilné, membrána: hydrofóbny PTFE, mŕtvy objem: 10µl, filtračná plocha: 0.92 cm2, maximálny pracovný tlak: 6 bar, materiál filtra: polypropylén, veľkosť pórov: 0.22µm, priemer: 13mm, farba: červená, objem vzorky: <10ml, balenie: 100ks
13PT022-500 striekačkové filtre Q-Max® RR PTFE, nesterilné, membrána: hydrofóbny PTFE, mŕtvy objem: 10µl, filtračná plocha: 0.92 cm2, maximálny pracovný tlak: 6 bar, materiál filtra: polypropylén, veľkosť pórov: 0.22µm, priemer: 13mm, farba: červená, objem vzorky: <10ml, balenie: 500ks
13PT045-100 striekačkové filtre Q-Max® RR PTFE, nesterilné, membrána: hydrofóbny PTFE, mŕtvy objem: 10µl, filtračná plocha: 0.92 cm2, maximálny pracovný tlak: 6 bar, materiál filtra: polypropylén, veľkosť pórov: 0.45µm, priemer: 13mm, farba: červená, objem vzorky: <10ml, balenie: 100ks
13PT045-500 striekačkové filtre Q-Max® RR PTFE, nesterilné, membrána: hydrofóbny PTFE, mŕtvy objem: 10µl, filtračná plocha: 0.92 cm2, maximálny pracovný tlak: 6 bar, materiál filtra: polypropylén, veľkosť pórov: 0.45µm, priemer: 13mm, farba: červená, objem vzorky: <10ml, balenie: 500ks
25PT022-100 striekačkové filtre Q-Max® RR PTFE, nesterilné, membrána: hydrofóbny PTFE, mŕtvy objem: 30µl, filtračná plocha: 2.98 cm2, maximálny pracovný tlak: 6 bar, materiál filtra: polypropylén, veľkosť pórov: 0.22µm, priemer: 25mm, farba: červená, objem vzorky: <50ml, balenie: 100ks
25PT022-500 striekačkové filtre Q-Max® RR PTFE, nesterilné, membrána: hydrofóbny PTFE, mŕtvy objem: 30µl, filtračná plocha: 2.98 cm2, maximálny pracovný tlak: 6 bar, materiál filtra: polypropylén, veľkosť pórov: 0.22µm, priemer: 25mm, farba: červená, objem vzorky: <50ml, balenie: 500ks
25PT045-100 striekačkové filtre Q-Max® RR PTFE, nesterilné, membrána: hydrofóbny PTFE, mŕtvy objem: 30µl, filtračná plocha: 2.98 cm2, maximálny pracovný tlak: 6 bar, materiál filtra: polypropylén, veľkosť pórov: 0.45µm, priemer: 25mm, farba: červená, objem vzorky: <50ml, balenie: 100ks
25PT045-500 striekačkové filtre Q-Max® RR PTFE, nesterilné, membrána: hydrofóbny PTFE, mŕtvy objem: 30µl, filtračná plocha: 2.98 cm2, maximálny pracovný tlak: 6 bar, materiál filtra: polypropylén, veľkosť pórov: 0.45µm, priemer: 25mm, farba: červená, objem vzorky: <50ml, balenie: 500ks
13PL022-100 striekačkové filtre Q-Max® RR PTFE/L, nesterilné, membrána: hydrofilný PTFE, mŕtvy objem: 10µl, filtračná plocha: 0.92 cm2, maximálny pracovný tlak: 6 bar, materiál filtra: polypropylén, veľkosť pórov: 0.22µm, priemer: 13mm, farba: červená, objem vzorky: <10ml, balenie: 100ks
13PL022-500 striekačkové filtre Q-Max® RR PTFE/L, nesterilné, membrána: hydrofilný PTFE, mŕtvy objem: 10µl, filtračná plocha: 0.92 cm2, maximálny pracovný tlak: 6 bar, materiál filtra: polypropylén, veľkosť pórov: 0.22µm, priemer: 13mm, farba: červená, objem vzorky: <10ml, balenie: 500ks
13PL045-100 striekačkové filtre Q-Max® RR PTFE/L, nesterilné, membrána: hydrofilný PTFE, mŕtvy objem: 10µl, filtračná plocha: 0.92 cm2, maximálny pracovný tlak: 6 bar, materiál filtra: polypropylén, veľkosť pórov: 0.45µm, priemer: 13mm, farba: červená, objem vzorky: <10ml, balenie: 100ks
13PL045-500 striekačkové filtre Q-Max® RR PTFE/L, nesterilné, membrána: hydrofilný PTFE, mŕtvy objem: 10µl, filtračná plocha: 0.92 cm2, maximálny pracovný tlak: 6 bar, materiál filtra: polypropylén, veľkosť pórov: 0.45µm, priemer: 13mm, farba: červená, objem vzorky: <10ml, balenie: 500ks
25PL022-100 striekačkové filtre Q-Max® RR PTFE/L, nesterilné, membrána: hydrofilný PTFE, mŕtvy objem: 30µl, filtračná plocha: 2.98 cm2, maximálny pracovný tlak: 6 bar, materiál filtra: polypropylén, veľkosť pórov: 0.22µm, priemer: 25mm, farba: červená, objem vzorky: <50ml, balenie: 100ks
25PL022-500 striekačkové filtre Q-Max® RR PTFE/L, nesterilné, membrána: hydrofilný PTFE, mŕtvy objem: 30µl, filtračná plocha: 2.98 cm2, maximálny pracovný tlak: 6 bar, materiál filtra: polypropylén, veľkosť pórov: 0.22µm, priemer: 25mm, farba: červená, objem vzorky: <50ml, balenie: 500ks
25PL045-100 striekačkové filtre Q-Max® RR PTFE/L, nesterilné, membrána: hydrofilný PTFE, mŕtvy objem: 30µl, filtračná plocha: 2.98 cm2, maximálny pracovný tlak: 6 bar, materiál filtra: polypropylén, veľkosť pórov: 0.45µm, priemer: 25mm, farba: červená, objem vzorky: <50ml, balenie: 100ks
25PL045-500 striekačkové filtre Q-Max® RR PTFE/L, nesterilné, membrána: hydrofilný PTFE, mŕtvy objem: 30µl, filtračná plocha: 2.98 cm2, maximálny pracovný tlak: 6 bar, materiál filtra: polypropylén, veľkosť pórov: 0.45µm, priemer: 25mm, farba: červená, objem vzorky: <50ml, balenie: 500ks
25CAGF022-100 striekačkové filtre Q-Max® RR GPF, nesterilné, membrána: CA, + GF predfilter, mŕtvy objem: 30µl, filtračná plocha: 2.98 cm2, maximálny pracovný tlak: 6 bar, materiál filtra: polypropylén, veľkosť pórov: 0.22µm, priemer: 25mm, farba: modrá, objem vzorky: <100ml, balenie: 100ks
25CAGF022-500 striekačkové filtre Q-Max® RR GPF, nesterilné, membrána: CA, + GF predfilter, mŕtvy objem: 30µl, filtračná plocha: 2.98 cm2, maximálny pracovný tlak: 6 bar, materiál filtra: polypropylén, veľkosť pórov: 0.22µm, priemer: 25mm, farba: modrá, objem vzorky: <100ml, balenie: 500ks
25CAGF045-100 striekačkové filtre Q-Max® RR GPF, nesterilné, membrána: CA, + GF predfilter, mŕtvy objem: 30µl, filtračná plocha: 2.98 cm2, maximálny pracovný tlak: 6 bar, materiál filtra: polypropylén, veľkosť pórov: 0.45µm, priemer: 25mm, farba: modrá, objem vzorky: <100ml, balenie: 100ks
25CAGF045-500 striekačkové filtre Q-Max® RR GPF, nesterilné, membrána: CA, + GF predfilter, mŕtvy objem: 30µl, filtračná plocha: 2.98 cm2, maximálny pracovný tlak: 6 bar, materiál filtra: polypropylén, veľkosť pórov: 0.45µm, priemer: 25mm, farba: modrá, objem vzorky: <100ml, balenie: 500ks
25NYGF022-100 striekačkové filtre Q-Max® RR GPF, nesterilné, membrána: NY, + GF predfilter, mŕtvy objem: 30µl, filtračná plocha: 2.98 cm2, maximálny pracovný tlak: 6 bar, materiál filtra: polypropylén, veľkosť pórov: 0.22µm, priemer: 25mm, farba: purpurová, objem vzorky: <100ml, balenie: 100ks
25NYGF022-500 striekačkové filtre Q-Max® RR GPF, nesterilné, membrána: NY, + GF predfilter, mŕtvy objem: 30µl, filtračná plocha: 2.98 cm2, maximálny pracovný tlak: 6 bar, materiál filtra: polypropylén, veľkosť pórov: 0.22µm, priemer: 25mm, farba: purpurová, objem vzorky: <100ml, balenie: 500ks
25NYGF045-100 striekačkové filtre Q-Max® RR GPF, nesterilné, membrána: NY, + GF predfilter, mŕtvy objem: 30µl, filtračná plocha: 2.98 cm2, maximálny pracovný tlak: 6 bar, materiál filtra: polypropylén, veľkosť pórov: 0.45µm, priemer: 25mm, farba: purpurová, objem vzorky: <100ml, balenie: 100ks
25NYGF045-500 striekačkové filtre Q-Max® RR GPF, nesterilné, membrána: NY, + GF predfilter, mŕtvy objem: 30µl, filtračná plocha: 2.98 cm2, maximálny pracovný tlak: 6 bar, materiál filtra: polypropylén, veľkosť pórov: 0.45µm, priemer: 25mm, farba: purpurová, objem vzorky: <100ml, balenie: 500ks
17PP020-100 striekačkové filtre Q-Max® NN PP, nesterilné, membrána: PP, mŕtvy objem: 29µl, filtračná plocha: 1.4 cm2, maximálny pracovný tlak: 7.9 bar, materiál filtra: polypropylén, veľkosť pórov: 0.20µm, priemer: 17mm, farebné kódovanie: nie, objem vzorky: <12ml, balenie: 100ks
17PP045-100 striekačkové filtre Q-Max® NN PP, nesterilné, membrána: PP, mŕtvy objem: 29µl, filtračná plocha: 1.4 cm2, maximálny pracovný tlak: 7.9 bar, materiál filtra: polypropylén, veľkosť pórov: 0.45µm, priemer: 17mm, farebné kódovanie: nie, objem vzorky: <12ml, balenie: 100ks
17PP045-1000 striekačkové filtre Q-Max® NN PP, nesterilné, membrána: PP, mŕtvy objem: 29µl, filtračná plocha: 1.4 cm2, maximálny pracovný tlak: 7.9 bar, materiál filtra: polypropylén, veľkosť pórov: 0.45µm, priemer: 17mm, farebné kódovanie: nie, objem vzorky: <12ml, balenie: 1000ks
30PP020-100 striekačkové filtre Q-Max® NN PP, nesterilné, membrána: PP, mŕtvy objem: 137µl, filtračná plocha: 4.8 cm2, maximálny pracovný tlak: 5.8 bar, materiál filtra: polypropylén, veľkosť pórov: 0.20µm, priemer: 30mm, farebné kódovanie: nie, objem vzorky: <120ml, balenie: 100ks
30PP045-100 striekačkové filtre Q-Max® NN PP, nesterilné, membrána: PP, mŕtvy objem: 137µl, filtračná plocha: 4.8 cm2, maximálny pracovný tlak: 5.8 bar, materiál filtra: polypropylén, veľkosť pórov: 0.45µm, priemer: 30mm, farebné kódovanie: nie, objem vzorky: <120ml, balenie: 100ks
30PP045-1000 striekačkové filtre Q-Max® NN PP, nesterilné, membrána: PP, mŕtvy objem: 137µl, filtračná plocha: 4.8 cm2, maximálny pracovný tlak: 5.8 bar, materiál filtra: polypropylén, veľkosť pórov: 0.45µm, priemer: 30mm, farebné kódovanie: nie, objem vzorky: <120ml, balenie: 1000ks
17RC020-100 striekačkové filtre Q-Max® NN RC, nesterilné, membrána: RC, mŕtvy objem: 29µl, filtračná plocha: 1.4 cm2, maximálny pracovný tlak: 7.9 bar, materiál filtra: polypropylén, veľkosť pórov: 0.20µm, priemer: 17mm, farebné kódovanie: nie, objem vzorky: <12ml, balenie: 100ks
17RC020-1000 striekačkové filtre Q-Max® NN RC, nesterilné, membrána: RC, mŕtvy objem: 29µl, filtračná plocha: 1.4 cm2, maximálny pracovný tlak: 7.9 bar, materiál filtra: polypropylén, veľkosť pórov: 0.20µm, priemer: 17mm, farebné kódovanie: nie, objem vzorky: <12ml, balenie: 1000ks
17RC045-100 striekačkové filtre Q-Max® NN RC, nesterilné, membrána: RC, mŕtvy objem: 29µl, filtračná plocha: 1.4 cm2, maximálny pracovný tlak: 7.9 bar, materiál filtra: polypropylén, veľkosť pórov: 0.45µm, priemer: 17mm, farebné kódovanie: nie, objem vzorky: <12ml, balenie: 100ks
17RC045-1000 striekačkové filtre Q-Max® NN RC, nesterilné, membrána: RC, mŕtvy objem: 29µl, filtračná plocha: 1.4 cm2, maximálny pracovný tlak: 7.9 bar, materiál filtra: polypropylén, veľkosť pórov: 0.45µm, priemer: 17mm, farebné kódovanie: nie, objem vzorky: <12ml, balenie: 1000ks
30RC020-100 striekačkové filtre Q-Max® NN RC, nesterilné, membrána: RC, mŕtvy objem: 137µl, filtračná plocha: 4.8 cm2, maximálny pracovný tlak: 5.8 bar, materiál filtra: polypropylén, veľkosť pórov: 0.20µm, priemer: 30mm, farebné kódovanie: nie, objem vzorky: <120ml, balenie: 100ks
30RC020-1000 striekačkové filtre Q-Max® NN RC, nesterilné, membrána: RC, mŕtvy objem: 137µl, filtračná plocha: 4.8 cm2, maximálny pracovný tlak: 5.8 bar, materiál filtra: polypropylén, veľkosť pórov: 0.20µm, priemer: 30mm, farebné kódovanie: nie, objem vzorky: <120ml, balenie: 1000ks
30RC045-100 striekačkové filtre Q-Max® NN RC, nesterilné, membrána: RC, mŕtvy objem: 137µl, filtračná plocha: 4.8 cm2, maximálny pracovný tlak: 5.8 bar, materiál filtra: polypropylén, veľkosť pórov: 0.45µm, priemer: 30mm, farebné kódovanie: nie, objem vzorky: <120ml, balenie: 100ks
30RC045-1000 striekačkové filtre Q-Max® NN RC, nesterilné, membrána: RC, mŕtvy objem: 137µl, filtračná plocha: 4.8 cm2, maximálny pracovný tlak: 5.8 bar, materiál filtra: polypropylén, veľkosť pórov: 0.45µm, priemer: 30mm, farebné kódovanie: nie, objem vzorky: <120ml, balenie: 1000ks

 

Kat. číslo Popis
CALS2502100S striekačkové filtre Q-Max® CA-LS, sterilné, membrána: CA, mŕtvy objem: 30µl, filtračná plocha: 2.98 cm2, maximálny pracovný tlak: 6 bar, materiál filtra: polypropylén, veľkosť pórov: 0.22µm, priemer: 25mm, farebné kódovanie: nie, objem vzorky: <50ml, balenie: 100ks
CALS2504100S striekačkové filtre Q-Max® CA-LS, sterilné, membrána: CA, mŕtvy objem: 30µl, filtračná plocha: 2.98 cm2, maximálny pracovný tlak: 6 bar, materiál filtra: polypropylén, veľkosť pórov: 0.45µm, priemer: 25mm, farebné kódovanie: nie, objem vzorky: <50ml, balenie: 100ks
CAPS2502100S striekačkové filtre Q-Max® CA-Plus, sterilné, membrána: CA + GF predfilter, mŕtvy objem: 30µl, filtračná plocha: 2.98 cm2, maximálny pracovný tlak: 6 bar, materiál filtra: polypropylén, veľkosť pórov: 0.22µm, priemer: 25mm, farebné kódovanie: nie, objem vzorky: <100ml, balenie: 100ks
CAPS2504100S striekačkové filtre Q-Max® CA-Plus, sterilné, membrána: CA + GF predfilter, mŕtvy objem: 30µl, filtračná plocha: 2.98 cm2, maximálny pracovný tlak: 6 bar, materiál filtra: polypropylén, veľkosť pórov: 0.45µm, priemer: 25mm, farebné kódovanie: nie, objem vzorky: <100ml, balenie: 100ks
CA250250S striekačkové filtre Q-Max® CA-S, sterilné, membrána: CA, mŕtvy objem: 70µl, filtračná plocha: 4.15 cm2, maximálny pracovný tlak: 5 bar, materiál filtra: Cyrolite®, veľkosť pórov: 0.22µm, priemer: 25mm, farba: modrá, objem vzorky: <50ml, balenie: 100ks
CA250450S striekačkové filtre Q-Max® CA-S, sterilné, membrána: CA, mŕtvy objem: 70µl, filtračná plocha: 4.15 cm2, maximálny pracovný tlak: 5 bar, materiál filtra: Cyrolite®, veľkosť pórov: 0.45µm, priemer: 25mm, farba: žltá, objem vzorky: <50ml, balenie: 100ks
PES2502100S striekačkové filtre Q-Max® PES, sterilné, membrána: hydrofilný PES, mŕtvy objem: 30µl, filtračná plocha: 2.98 cm2, maximálny pracovný tlak: 6.5 bar, materiál filtra: polypropylén, veľkosť pórov: 0.22µm, priemer: 25mm, farba: zelená, objem vzorky: <50ml, balenie: 100ks
PES2504100S striekačkové filtre Q-Max® PES, sterilné, membrána: hydrofilný PES, mŕtvy objem: 30µl, filtračná plocha: 2.98 cm2, maximálny pracovný tlak: 6.5 bar, materiál filtra: polypropylén, veľkosť pórov: 0.45µm, priemer: 25mm, farba: zelená, objem vzorky: <50ml, balenie: 100ks