Filtracia FILTRACNE SYSTEMY 2

Filtračné zostavy Millipore

Model: Filtračné zostavy
Katalógové číslo:
Výrobca: Merck
Laboratórna technika Merck

Špecifikácia na stránke výrobcu

Popis produktu

Filtračné zostavy Millipore sú určené na vákuovú filtráciu biologických roztokov, mobilných fáz, tlmivých a iných roztokov s použitím membránových filtrov s priemerom 25 mm a 47 mm. Zostavy sú autoklávovateľné a sú používané na filtráciu roztokov v sterilných alebo nesterilných podmienkach. V ponuke sú kompletné plastové a celosklenené filtračné aparatúry, ako aj samostatné držiaky membránových filtrov, ku ktorým je možné dokúpiť fľaše na vákuovú filtráciu s objemom 125 ml, 1000 ml a 4000 ml.

Technické špecifikácie

Filtračná Zostava Millisolve

Filtračný systém Millipore MilliSolve™ bol navrhnutý pre filtráciu pufrov a rozpúštadiel pre kvapalinovú chromatografiu pod vákuom. Systém využíva 0,45 um membránové filtre pre odstránenie častíc, ktoré môžu skrátiť životnosť kolóny. Vákuová filtrácia so systémom MilliSolve™ taktiež odstraňuje veľkú časť rozpustených plynov z pufrov, čím sa znižuje riziko vzniku vzduchových bublín interferujúcich s LC systémami. Ide o automatickú a priebežnú filtráciu bez nutnosti pridávať kvapalinu do lievika v priebehu filtrácie. Filtrácia prebieha v uzavretom systéme, čo je dôležité pri filtrovanie nebezpečných kvapalín. V prípade potreby otvorenej filtrácie je možné nahradiť vákuový kryt 300 ml filtračným lievikom.

Celosklenená Filtračná Zostava Millipore

Celosklenená filtračná zostava Millipore je vhodná na vákuovú filtráciu vodných, organických alebo žieravých kvapalín ako aj na filtráciu HPLC rozpúšťadiel. Výrobca doporučuje použitie membrán vhodných pre filtráciu organických rozpúšťadiel. Vákuové pripojenie a uzáver fľaše je nad úrovňou filtrátu, čo zabraňuje čerpaniu filtrátu do vákuovej hadičky. Zariadenie nie je vhodné pre horľavé kvapaliny.

Sklenený Mikrodržiak Filtrov Millipore

Sklenený mikrodržiak filtrov Millipore pre filtre s priemerom 25 mm je určený na filtráciu malých objemov na odstránenie častíc alebo biologickej kontaminácie. Je dostupný v alternatíve so sklenenou alebo nerezovou fritou. Pre aplikácie sa doporučuje sa použitie PVDF alebo PTFE membrán, hrubšie predfiltre alebo laminované membrány nie sú vhodné.

Sklenený Držiak Filtrov Millipore

Sklenený držiak filtrov Millipore pre filtre s priemerom 47 mm je dostupný v 3 prevedeniach: so sklenenou, nerezovou a PTFE fritou.
Držiak so sklenenou fritou: je určený na bakteriologické analýzy vody (použitie sterilných membránových filtrov) alebo na analýzu nerozpustných častíc vo vode
Držiak s nerezovou fritou: je vhodný na analýzu znečistenia olejov a hydraulických kvapalín gravimetrickou metódou, ako aj na exfoliatívne cytologické aplikácie
Držiak s PTFE fritou: sa použiva pri bakteriologických analýzach, ak sa vyžaduje autoklávovanie držiaka filtrov spolu s membránou

Filtračný Systém Sterifil®

Sterilný aseptický systém Sterifil® sa vo všeobecnosti používa na odstránenie pevných častíc alebo biologicky kontaminovaných vzoriek. Uzavretý systém chráni vzorku a filtrát pred kontamináciou z prostredia. Sterifil® držiak s lievikom sa dá použiť aj samostatne, pri použití 1 L filtračnej fľaše alebo viacmiestneho manifoldu.

Filtračné zostavy

 

Kat. číslo Popis
XX1604700 Celosklenená filtračná zostava Millisolve pre kontinuálnu vákuovú filtráciu, objem lievika 300 ml, zásobná fľaša s kónickým dnom, objem fľaše 2 L, priemer frity 47 mm, vrátane pinzety, zátky a 70 cm dlhej tefónovej hadičky
XX1504700 Celosklenená filtračná zostava pre filtre s priemerom 47mm, objem lievika 300 ml, objem zásobnej fľaše 1 L, hliníková svorka, nerezová frita
XX1002500 Sklenený mikrodržiak filtra so sklenenou fritou, lievik s objemom 15 ml, priemer frity 25 mm, hliníková svorka, silikónová zátka č. 5
XX1002530 Sklenený mikrodržiak filtra s nerezovou fritou, lievik s objemom 15 ml, priemer frity 25 mm, hliníková svorka, silikónová zátka č. 5
XX1004700 Sklenený držiak filtra so sklenenou fritou, lievik s objemom 300 ml, priemer frity 47mm, hliníková svorka, silikónová zátka č. 8
XX1004720 Sklenený držiak filtra s PTFE fritou, lievik s objemom 300 ml, priemer frity 47mm, hliníková svorka, silikónová zátka č. 8
XX1004730 Sklenený držiak filtra s nerezovou fritou, lievik s objemom 300 ml, priemer frity 47mm, hliníková svorka, silikónová zátka č. 8
XX1009020 Celosklenený držiak filtrov so zábrusom pre filtre s priemerom 90 mm, objem lievika 300 ml, objem zásobnej fľaše 1 L, hliníková svorka, PRFE/nerezová frita
XX1104700 Sterifil – kompletná zostava na sterilnú až aseptickú filtráciu, polysulfónový lievik s objemom 250 ml, polysulfónová zásobná fľaša s objemom 250 ml, priemer frity 47 mm
XX1104710 Sterifil – samotný držiak s polysulfónovým lievikom s objemom 250 ml, priemer frity 47 mm
XX11J4750 Sterifil – samotný držiak s polysulfónovým lievikom s objemom 500 ml, priemer frity 47 mm
Kat. číslo Popis
XX1002505 Vákuová filtračná fľaša, 125 ml
XX1004705 Vákuová filtračná fľaša, 1 L
XX1004744 Vákuová filtračná fľaša, 4 L
XX1504705 Vákuová filtračná fľaša, 1 L so zábrusom
XX7100004 Silikónová hadica, 3/16 in. ID x 140 cm
XX1002508 Silikónová zátka č. 5
XX1004708 Silikónová zátka č. 8
XX6200006P Filtračné pinzety, bal.: 3 ks
XKEM00107 Ručná vákuová pumpa s polypropylénu
XX2604735 3 miestny manifold 47 mm, PVC