DG Food quality control

Analytik Jena Diagnostiká

Model: Diagnostické činidlá
Kat.číslo: rôzne
Výrobca: Analytik Jena
Laboratórna technika Analytik Jena

 

Popis produktu

Analytik Jena Life Science ponúka komplexný rad kitov a reagencií na diagnostiku pre humánnu a veterinárnu medicínu, na stanovovanie kvality potravín a zložiek okolitého prostredia. Podrobné informácie o  produktoch nájdete v jednotlivých kategóriách na stránkach výrobcu: