Superkritická fluidná extrakcia

Superkritická fluidná extrakcia (SFE) od Waters umožňuje extrakciu pomocou superkritického CO2. Podrobnejšie informácie o metodike nájdete na stránkach Waters v sekcii SFE alebo nás kontaktujte na adrese: mericko.damian@lambda.sk.

Ďakujeme, že ste navštívili novú webstránku našej spoločnosti, na jej zlepšení a doplnení momentálne pracujeme.