Homogenizátory

Homogenizátorymechanické alebo elektronické zariadenia, ktoré majú široké uplatnenie vo výskume, v biotechnológiách, medicíne, pri enzymatických úpravách v potravinárstve, vo farmaceutickom a kozmetickom priemysle či v petrochémii. Moderné ultrazvukové homogenizátory (sonifikátory) aplikujú vysokofrekvenčný ultrazvuk priamo na vzorky alebo do roztoku a sú vhodné najmä pre nasledujúce uplatnenie:

  • rozbitie buniek a oddelenie bunkovej cytoplazmy od membrány a jadra;
  • narušenie tkanív (vrátane problémových ako sú svaly, koža či spóry);
  • extrakcia membránových proteínov z rastlín;
  • izolácia subcelulárnych organel (jadro, chloroplasty, mitochondrie a ďalšie);
  • izolácia proteínov v priebehu niekoľkých sekúnd;
  • separácia pevných častíc bez použitia oxidantov a kyselín a vytvorenie stabilnej suspenzie, napr. rozbitie obličkových kameňov in vitro v priebehu sekúnd;
  • emulzifikácia a homogenizácia nemiešateľných kvapalín;
  • urýchlenie chemických a biologických reakcií a polymerizácia niektorých materiálov;
  • ultrazvukové čistenie a odplyňovanie kvapalín.

Počet produktov v tejto kategórii: 12