Proteomika

Proteomika je odbor, ktorý sa zaoberá hodnotením expresie génov na úrovni bielkovín, štruktúrou a vzájomnými interakciami proteínov. Proteomika spolu s genomikou vyvíjajú metódy a postupy analýz genómov a proteómov rôznych organizmov či tkanív. Zasahujú tak do všetkých oblastí molekulárnej a systémovej biológie. Ponúkame Vám širokú škálu reagencii a kitov od spoločnosti PROMEGA a to pre nasledujúce aplikácie:

  • Expresia proteínov;
  • Proteínové interakcie;
  • Hmotnstná spektrometria.
  • Viac informácii o produktoch PROMEGA Vám rád poskytne MVDr. Roman Lohaj PhD.

    Ďakujeme, že ste navštívili novú webstránku našej spoločnosti, na jej zlepšení a doplnení momentálne pracujeme.