Honeywell

Lambda Life a.s. sa v roku 2016 stala autorizovaným distribútorom produktov spoločnosti Honeywell Research Chemicals, ktorá rozširuje svoje silné portfólio v rámci značiek Burdick a Jackson™ a Reidel de Haën™ o mnohé výrobky dnes známe z distribúcie spoločností Sigma – Aldrich ako sú Fluka™, Hydranal™, Chromasolv™ a TraceSELECT™.

Portfólio Honeywell Research Chemicals zahŕňa takmer 12 000 rôznych produktov a tvoria ho štyri základné produktové skupiny a značky:

  • Burdick and Jackson™
  • Reidel de Haen™
  • Fluka™
  • Honeywell

Počet produktov v tejto kategórii: 1