Všeobecné obchodné podmienky

Na základe všeobecných obchodných podmienok spoločnosť Lambda Life a.s. dodáva tovary alebo služby ako predávajúci a kupujúci odoberie tovary alebo služby a to podľa špecifikácie uvedenej v potvrdenej objednávke alebo zmluve. Všeobecné obchodné podmienky nezahŕňajú široké spektrum možných obchodných zmlúv a zvyklostí, ktoré s Vami v prípade potreby radi dohodneme.

  • Zákazky sú spracovávané a vybavované podľa interných smerníc spoločnosti Lambda Life a.s., ktoré podliehajú certifikovanému systému riadenia kvality podľa STN EN ISO 9001:2009.
  • Dodacie lehoty jednotlivých produktov Vám poskytneme na vyžiadanie. Dodacia lehota začína plynúť dňom potvrdenia objednávky predávajúcim alebo dňom, keď predávajúci prijme zálohovú platbu vzťahujúcu sa k zákazke, ak je tak dohodnuté.
  • Ceny tovarov uvedené v katalógu sú nezáväzné. Aktuálne platné ceny Vám potvrdíme v Potvrdení objednávky alebo v Zmluve. K cenám tovarov môžu byť pripočítané a fakturované manipulačné a dopravné poplatky. Informáciu o manipulačných a dopravných poplatkoch získa kupujúci ako súčasť cenovej ponuky.
  • Splatnosť faktúr je 14 dní od dátumu dodania, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
  • Vlastnícke práva k tovaru prechádzajú na kupujúceho pripísaním celej fakturovanej sumy vzťahujúcej sa k zákazke na účet predávajúceho
  • Zodpovednosť za škody na tovare prechádza na kupujúceho odovzdaním a prevzatím tovaru.
  • Nebezpečenstvo za poškodenie tovaru pri doprave prechádza na kupujúceho odovzdaním tovaru kupujúcemu, alebo dopravcovi. Dopravné poistenie tovaru nie je obsiahnuté v cene tovaru.
  • Špecifikácia produktu je jednoznačne určená jeho katalógovým číslom a balením. Pred záväzným objednaním sa preto v katalógu alebo na internete uistite, že vybrané kat. číslo produktu zodpovedá Vašim požiadavkám.
  • Spoločnosť Lambda Life a.s. zabezpečuje aj záručný a pozáručný servis. Pre potreby servisného zásahu volajte servisný dispečing na telefóne 0902 938 801 alebo píšte na servis@lambda.sk.
  • Záručná doba na tovar je upravená podľa ustanovení Obchodného zákonníka, pokiaľ nie je v zmluve dohodnuté inak. Záručná doba na servisné práce a náhradné diely je 3 mesiace, pokiaľ nie je v zmluve dohodnuté inak.

Záväzky kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje, že dodané substancie (produkty) nezneužije na prípravu psychotropných látok ani na iné ilegálne účely, a že tieto substancie nebudú určené na priame použitie v oblasti humánnej a veterinárnej medicíny, poľnohospodárstva, potravinárstva a kozmetiky.
Kupujúci sa zaväzuje dodať spoločnosti Lambda Life a.s. „Prehlásenie o konečnom použití“, v prípade objedania substancie (produktu), ktorej dovoz na Slovensko je podľa legislatívy SR alebo Európskej únie nejakým spôsobom obmedzený, alebo monitorovaný.

Privacy Preference Center

Nevyhnutné cookies

Tieto cookies sú nevyhnutne potrebné na to, aby ste sa mohli využívať všetky funkcionality webovej stránky. Bez týchto cookies by napríklad nebolo možné používať e-mailový formulár.

http://www.lambda.sk

Analytické cookies

Analytické cookies, ako napríklad Google Analytics, zbierajú informácie o tom, ako návštevník používa webovú stránku, napríklad ktoré podstránky navštívil, ako sa pohyboval na webe a aké akcie vykonal. Analytické cookies nezbierajú informácie, pomocou ktorých by bolo možné jednoznačne identifikovať návštevníka. Všetky získané údaje sú anonymizované a slúžia výlučne na zlepšenie fungovania webovej stránky.

Google Analytics

Funkčné cookies

Funkčné cookies pomáhajú zlepšovať užívateľský zážitok pre návštevníkov webu. Vďaka týmto cookies si formuláre zapamätajú vaše údaje, takže ich nemusíte pracne vypĺňať pri každom odoslaní formulára. Webová stránka môže tiež prispôsobiť obsah užívateľovi podľa použitého zariadenia alebo podľa lokality, v ktorej sa návštevník webu práve vyskytuje. Všetky údaje zozbierané funkčnými cookies sú použité výlučne na tejto webovej stránke a sú plne anonymizované.

Funkčné cookies

Reklamné cookies

Reklamné cookies zabezpečia, aby sa k vám dostali iba tie reklamy, ktoré sú pre vás relevantné a ktoré zohľadňujú vaše záujmy. Slúžia na nastavenie rozumnej frekvencie zobrazovania reklám a na vyhodnocovanie reklamných kampaní. Údaje, ktoré zozbierajú reklamné cookies, sú spracovávané reklamnými sieťami tretích strán, ako napríklad Google AdWords či Facebook na základe poverenia prevádzkovateľa webovej stránky.

Google AdWords

Close your account?

Your account will be closed and all data will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?

Are you sure?

By disagreeing you will no longer have access to our site and will be logged out.