Lambda Life

Lambda Life a.s. zabezpečuje už 25 rokov dodávky laboratórnej techniky, chemikálií,  reagencií a spotrebného materiálu do  výskumných, klinických a  analytických či priemyselných laboratórií.

Profesionálny prístup a skúsenosti Lambda Life a.s. sú základom pre získanie dôvery svetoznámych značiek ako sú WATERS v chromatografii a hmotnostnej spektrometrii, PROMEGA a SIGMA ALDRICH v oblasti chémie a reagencií, BiometraESCO v oblasti laboratórnej techniky.

Naším cieľom je dodávať kvalitný produkt s dobrou cenou a kvalitnou aplikačnou podporou.

Lambda Life a.s. sa podieľa ako jeden z kľúčových dodávateľov na realizácii viacerých komplexných projektov financovaných z prostriedkov EÚ, a to v oblasti dodávky laboratórnych zariadení, reagencií a chemikálií pre vedu a výskum vo verejnej ako aj privátnej sfére.

Referencie