Chémia

Lambda Life a.s. pôsobí na Slovensku ako platinový distribútor produktov spoločnosti Sigma Aldrich a výhradný distribútor produktov Honeywell – Research Chemicals. Toto spoločné portfólio poskytuje najkomplexnejší sortiment výrobkov a základných technológií pre chemický výskum, medicínsku chémiu a výskum v oblasti Life Science a Material Science.

Portfólio  Honeywell – Research Chemicals zahŕňa známe značky ako: Burdick and Jackson™ , Reidel de Haen™, Fluka™, Hydranal™, Chromasolv™ a TraceSELECT™.

Okrem toho ponúkame aj bežnú a špeciálnu  chémiu od výrobcov:

Merck Millipore;
Centralchem;
Mikrochem;
Santa Cruz;
Alfa Aesar;

Zobraziť jediný výsledok