Rinntech - analyza dreva, drevo
Rinntech – technológie na analýzu vnútorného stavu stromov a drevených konštrukcií
16. 3. 2016
Nová generácia laminárnych boxov ESCO AIRSTREAM
9. 1. 2017

Distribúcia produktov Honeywell – chémia

Honeywell

LC & GC chromatografia od Agilent Technologies

Lambda Life a.s. sa stala v roku 2016 autorizovaným distribútorom produktov spoločnosti Honeywell, ktorá rozširuje svoje portfólio o mnohé výrobky dnes známe z distribúcie spoločnosti Sigma-Aldrich (úplná akvizícia vybraných produktov).

Portfólio Honeywell v oblasti chémie zahŕňa takmer 12 000 rôznych produktov a tvorí ho šesť produktových skupín:

  • Reagencie značky Fluka® vhodné pre biomedicínsky výskum a iné chemické a farmaceutické aplikácie*;
  • Hydranal®  – reagencie určené pre Karl Fischer titrácie na stanovenie obsahu vody v kvapalných a pevných látkach*;
  • Chromasolv®  – vysokočisté rozpúšťadlá ideálne pre chromatografiu*;
  • Riedel-de Haën® – vysoko kvalitné chemikálie vhodné pre farmaceutickú produkciu a biomedicínsky výskum;
  • Burdick & Jackson® –  vysoko kvalitné rozpúšťadlá , reagencie a chromatografické produkty vhodné do všetkých laboratórií;
  • Pôvodné Sigma-Aldrich®  rozpúšťadlá a anorganické chemikálie;

*Do decembra 2016 dostupné aj cez Sigma Aldrich;

Bližšie informácie nájdete na stránke Honeywell alebo Vám ich poskytne Ing. Danka Ďurišová na durisova.danka@lambda.sk.

Comments are closed.