Prezentácia Karl-Fisherove titrácie a produkty Honeywell

LC & GC chromatografia od Agilent Technologies

Lambda Life a.s. sa stala v roku 2016 autorizovaným distribútorom produktov spoločnosti Honeywell, ktorej portfólio v oblasti chémie tvoria tieto produktové skupiny (pôvodné aj prebraté od Sigma-Aldrich):  

  • Fluka® ;
  • Hydranal®  – reagencie určené pre Karl Fischer titrácie;
  • Chromasolv® ;
  • Riedel-de Haën® ;
  • Burdick & Jackson®
  • pôvodné Sigma-Aldrich®  rozpúšťadlá a anorganické chemikálie;

Pre všetkých záujemcov poskytujeme na štúdium PREZENTÁCIU Stanovenie obsahu vody pomocou Karl Fisherových titráci (4 MB), ktorá odznela na seminári v Bratislave v októbri 2016.

Všetky informácie o produktoch Honeywell z horeuvedeného portfóolia Vám poskytne Ing. Danka Ďurišová mailom alebo telefonicky na +421 902 938 809.